MINH HUY

Công ty TNHH SXTM

Trà Tâm Châu

Giá :57.000đ/bịch 

 

Giá :10.000đ/gói; 50.000đ/lốc 5 gói

 

 

Giá :80.000đ/ hộp 

Giá :300.000đ/ hộp 

Giá :1.300.000đ/ hộp 

Giá : 900.000đ/ hộp 

Giá : 1.100.000đ/ hộp