MINH HUY

Công ty TNHH SXTM

Trà xanh (Thái Nguyên)

Giá : 500.000đ/kg, 400.000đ/kg, 350.000đ/kg, 250.000đ/kg, 200.000đ/kg, 180.000đ/kg, 150.000đ/kg, 130.000đ/kg, 120.000đ/kg

 

Read 1306 times