MINH HUY

Công ty TNHH SXTM

Trà Cozy

Giá : 24.000đ/hộp

Giá : 26.000đ/hộp 

Giá :24.000đ/hộp 

Giá : 28.000đ/hộp 

Giá : 28.000đ/hộp 

Giá : 28.000đ/hộp 

Giá :24.000đ/hộp

Giá :24.000đ/hộp

Giá : 26.000đ/hộp 

Giá : 26.000đ/hộp 

Giá : 26.000đ/hộp 

Giá : 26.000đ/hộp 

Giá: Trà Đào sả, Trà Tắc Mật Ong, Trà Vải  = 6.500/ hộp

Trà Sữa Hương Đào, Trà Sữa Matcha = 9.000/ hộp 

(Thùng 6 lốc x 4 hộp)